Stallholders contact information form 2018 - Registration Closed

STALLHOLDERS CONTACT INFORMATION FORM 2018

STALL REGISTRATION
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bazaar entertainment form 2018 (stage)

IWC CHARITY BAZAAR STAGE ENTERTAINMENT REGISTRATION 2018

 • This is how your performance/group will be announced and printed on the Bazaar event schedule. (Името на изпълнителя или групата ще публикуваме в печатната програма на базара и ще обявим на сцената)
 • This is how your act will be announced and printed on the Bazaar event schedule. (Какво е заглавието на Вашето изпълнение, танц, песен, т.н., за да го обявим и включим в печатната програма?)
 • In a few sentences the way we should announce your act on stage (who is performing, what is the act about, etc.) (Кратко представяне на Вашето участие или група)
 • Tell us how many people will perform on stage (Моля, напишете колко изпълнители ще излязат на сцената)
 • Indicate how many entertainment badges would you need? (Consider performers, their instructors, adults and teachers accompanying children to stage, etc.) (Моля, посочете колко пропуска ще Ви трябват вкл. изпълнителите, инструктори, придружители за детските групи)
 • If the music for your act is recorded make sure you attach it here (if possible now) or send it to us via email iwcbazaar.entertainment@gmail.com not later than November 27th. (Моля, прикачете тук музиката за Вашето изпълнение или в краен случай я изпратете на iwcbazaar.entertainment@gmail.com най-късно до 27 ноември 2018.
 • State if you need microphones, stands or any other equipment and specify numbers needed. (Моля, посочете нуждаете ли се от микрофони, стойки за микрофони, друго оборудване и колко броя)
 • State your requirements about the stage, specify how many chairs are needed. (Моля, посочете Вашите изисквания към сцената, необходими ли са столове, брой, т.н.)
 • Provide a good quality JPG, EPS, AI, PNG or PDF of your group or organization which will appear on IWC website, Thank You Brochure and on the large banner in the foyer of the IEC on the day of the bazaar. (Ако желаете, прикачете лого на Вашата група или организация, което ще използваме на интернет страницата на IWC, благодарствента брошура и ще показваме във фоайето на ИЕЦ в деня на базара; Изисквания: JPG, EPS, AI, PNG or PDF)
 • Give us your name, please. (Моля, предоставете лице за контакт.)
 • Acts will be scheduled on stage in the order they were requested. Indicate if there is any time frame in which it is impossible to perform the act. Please share a valid reason and preferred time slot. (Участията в развлекателната програма ще бъдат подреждани по реда на записването. Има ли времеви интервал, в който участието ви няма да е възможно? Моля, споделете основателна причина и предпочитан час за вашето изпълнение.)
 • Place for additional comments, instructions or important info for the Entertainment team, e.g. order of music tracks, age of children performing, etc. (Място за допълнителни съобщения, изисквания и насоки към нашия екип, например подредба на музиката, възраст на децата в групата и т.н.)

Bazaar registration form 2018 (workshops) - Registration Closed

IWC CHARITY BAZAAR WORKSHOP REGISTRATION 2018

 • This will appear in printed materials and Bazaar event schedule. (За програмата на базара)
 • Describe your activities and tell us who the artists are, e.g.: "Demonstration of traditional art technique….." (Моля, разкажете ни какво ще правите и кои са художниците или участниците.)
 • Е.g.: tables, chairs, wall for hanging, banners, etc. (Напр.: маси, столове, стена, банери...)
 • Please, give a name.

Stall Space Request Form (submit online) - Registrations Closed

STALLS SPACE REQUEST FORM

Stall Space Request Form (downloadable PDF)

Volunteer bracelet request

Volunteer bracelet request

Donation Form 2018 (downloadable PDF )

Transport Request Form (downloadable PDF)

Interfood and Drink

Request for visit to Interfood and Drink set up at Inter-Expo Center

Delivery car pass request

Delivery car pass request

Facebook